Algemene informatie.

Stichting Child Aid is door de belastingdienst aangemerkt als (ANBI) Algemeen Nut Beogende Instelling.

Stichting Child Aid is opgericht door een aantal enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn een ander te helpen met name kinderen. Het doel is kleinschalige huizen onderhouden en bouwen, waarin weeskinderen kunnen worden opgevangen. De stichting is actief in Zuid-Amerika in Brazilië en Bolivia. Vrijwilligers uit Nederland en België zetten zich belangeloos in en wisselen elkaar zonodig af in Zuid-Amerika. Zo kunnen de terreinen, huizen en projecten gemonitord worden door onze eigen vrijwilligers in het land zelf. Er is actief contact met onze vrijwilligers.

In 2001 is het eerste huis aangekocht in Brazilië later zijn er nog 2 huizen aangekocht in Bolivia en zijn er gronden verworven. De afgelopen jaren zijn er verschillende vrijwilligers actief geweest in Brazilië en Bolivia, in beide landen zijn er mensen van de plaatselijke bevolking betrokken bij het bouwen en onderhouden van de terreinen en de gebouwen. Ook helpen ze mee om de lokale activiteiten zoals workshops en cursussen voor de plaatselijke bevolking te ondersteunen.

Binnen Child Aid is de muziekgroep Timmerwerk opgericht. Deze groep maakt en speelt op muziekinstrumenten gemaakt van afval en waardeloos materiaal. Timmerwerk bestaat uit vrijwilligers die zich ook inzetten voor stichting Child Aid uit Nederland en België. Er worden o.a. workshops gegeven en optredens verzorgd waarmee gelden worden ingezameld voor het goede doel stichting Child Aid.